ՀՀ ՏԿԵՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ

Ջրամբարաշինություն Հետևեք ձեր դիմումի
ընթացքին
Պաշտոնական էլ. փոստ
39065493@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am
համակարգով ծանուցումների համար)

Հարցումներ

Ինչպե՞ս եք գնահատում ջրամատակարարման որակը Հայաստանում:

 

Տառատեսակներ

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշմամբ հաստատված «Գրապալատ» և «Մարիամ» համակարգչային տառատեսակները:

«Երևան» ՋՕ ընկերության հիմնանորոգման աշխատանքները

18.01.2021

Շարունակելով ամփոփել 2020 թվականի ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում ՋՕԸ-երի իրականացրած աշխատանքները, Ջրային կոմիտեն Ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում «Երևան» ՋՕԸ-ում կատարված՝ հրատապ լուծում պահանջող հետևյալ աշխատանքները.

Դիտել բոլոր նորությունները
 • Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 2020թ․-ի «Եղեգնաձոր» ՋՕԸ սպասարկման տարածքում պետական ֆինանսավորման միջոցներով իրականացված հիմնանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ ... մանրամասն>>
 • «Կոտայք» ՋՕ ընկերության հիմնանորոգման աշխատանքները ... մանրամասն >>
 • Ստորև ներկայացնում ենք «Արտաշատ» ՋՕ ընկերության՝ «Աջակցություն ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգմանը» ծրագրով 2020 թվականի ընթացքում իրականացրած հրատապ լուծում պահանջող հետևյալ աշխատանքը ... մանրամասն>>
 • Ջրային կոմիտեն նոր շարքով ներկայացնում է 2020 թվականի ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում ՋՕԸ-երի իրականացրած աշխատանքները ... մանրամասն>>
 • ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեում տեղի է ունեցել հանդիպում-քննարկում՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանի և Ջրային կոմիտեի նախագահ Կարեն Սարգսյանի գլխավորությամբ ... մանրամասն>>
 • Ջրային կոմիտեի նախագահ Կարեն Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձը Արցախի անկախության տոնի առթիվ ... մանրամասն>>
 • «Շիրակ» ՋՕԸ-ն 2020թ.-ի մարտ-հունիս ամիսներին՝ ոռոգման շրջանին ընդառաջ, իրականացրել է գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ ... մանրամասն >>
 • «Գեղարքունիք» ՋՕԸ-ն 2020թ.-ի ապրիլ-հուլիս ամիսներին՝ ոռոգման շրջանին ընդառաջ, իրականացրել է գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ ... մանրամասն>>
 • «Սյունիք» ՋՕԸ-ի՝ 2020թ-ի ոռոգման շրջանին ընդառաջ իրականացված գարնան նախապատրաստական աշխատանքները ... մանրամասն>>
 • «Արագածոտն» ՋՕԸ-ում 2020թ․ փետրվար ամսից սկսվել են ոռոգման համակարգերի նորոգման աշխատանքները ... մանրամասն >>
 • Ներկայացնում ենք «Կոտայք» ՋՕԸ-ի՝ 2020թ-ի ոռոգման շրջանին ընդառաջ իրականացված գարնան նախապատրաստական աշխատանքները ... մանրամասն >>
 • «Տավուշ» ՋՕԸ-ի՝ 2020թ-ի ոռոգման շրջանին ընդառաջ իրականացված գարնան նախապատրաստական աշխատանքները ... մանրամասն>>
 • «Լոռի» ՋՕԸ-ի՝ 2020թ-ի ոռոգման շրջանին ընդառաջ իրականացված գարնան նախապատրաստական աշխատանքները ... մանրամասն>>
 • ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեում տեղի է ունեցել հանդիպում-քննարկում՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանի և Ջրային կոմիտեի նախագահ Կարեն Սարգսյանի գլխավորությամբ ... մանրամասն>>
26.11.2019
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն


Ջրային կոմիտեն հրավիրում է մասնակցելու համակարգում գործող (շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող) 15 ջրօգտագործողների ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման պատվիրակված ծառայությունների մատուցում (աութսորսինգ) իրականացնելու համար

Ֆինանսավորում: Ոռոգման համակարգեում գործող 15 ՋՕԸ-երի տարեկան ֆինանսական հոսքերով նախատեսված միջոցների հաշվին

Ոռոգման համակարգերի թվով 15 ՋՕԸ-երի հաշվապահական հաշվառման պատվիրակված ծառայությունների մատուցում (աութսորսինգի) հիմական պահանջներն են՝

1. Հաշվապահական հաշվառման վարում (անալիտիկ և սինթետիկ)
• դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությունների հաշվառում,
• ծախսերի և եկամուտների հաշվառում,
• ակտիվերի հաշվառում,
• հաշիվների գրանցամատյանի վարում:


2. Հաշվետվողական համակարգի ներդրում
• ՋՕԸ-երի գործունեության կառավարման և վերահսկման հաշվետվությունների ձևերի մշակում և ավտոմատ գեներացում,
• ֆինանսական և կառավարչական հաշվետվությունների և առնչվող այլ փաստաթղթերի պատրաստում ու ներկայացում ընկերությունների գործադիր և վերահսկողություն իրականացնող մարմիններին,
• հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի պահպանման կազմակերպում,
• ընկերությունների տարեկան բյուջեների պատրաստման մասնակցություն,
• վճարման հանձնարարականների և հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
• բանկային հաշիվների հաշվապահական հաշվառման արդյունքների և բանկային քաղվածների արդյունքների հետ համադրման գործառույթների իրականացում,
• ընկերությունների աշխատակազմի աշխատավարձերի և դրան հավասարեցված այլ վճարների հաշվարկում, ձևակերպում և վճարում,
• ներքին վերահսկողության համակարգերի կատարելագործմանն ուղղված առաջարկություններ:


3. Հարկային հաշիվների և այլ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում
• հարկային հաշվարկների, տեղեկությունների և այլ հաշվետվությունների կազմում և այն սահմանված ժամկետներում և պարբերականությամբ ներկայացում,
• լիազորված մարմնի կողմից պահանջվաող ձևերով և սահմանված ժամկետում ու պարբերականությամբ հաշվետվությունների ներկայացում,
• վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում և սահմանված ժամկետներում ներկայացում,
• կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվության պատրաստում, որը կներառի նաև ի հայտ եկած կարևորագույն հարցերը, ռիսկերը, բացահայտումները և կանխատեսման հնարավությունները:


4. Անձնակազմի կառավարում
Պահանջների ցանկը նշվածով չի սահմանափակվում կարող է լրացուցիչ պահանջներ առաջանալու դեպքում կքննարկվի փոխհամաձայնեցված տարբերակով:

Մասնակցության վերաբերյալ հայտը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 13-ը ժամը 18 °°-ն, հայտերը կարող եք ներկայացնել թղթային կամ էլ. եղանակով հետևյալ հասցեով:


ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության
Ջրային կոմիտե

պրն Վ. Մելքոնյանին


0010, Երևան, Վարդանանց 13ա
Հեռ.: 010 54 09 09
E-mail: scws@scws.am

Հարցերի դեպքում զարգահարել  010 52 96 86  հեռախոսահամարով:

 

 

25.09.2019

2019թ. Հայաստանի համար նախատեսված ՃՄՀԳ /Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալություն/ <<Փոքր դրամաշնորհային նախագիծ>> ծրագրի հայտարարություն /կցված են ուղեցույցն ու հայտը/:


Որպես հղում՝ կցված են նախորդ տարի իրականացված ծրագրերի օրինակները:


Ծրագրին կարող են մասնակցել JICA կրթական ծրագրերին մասնակցած բոլոր նախկին շրջանավարտները:


Նախկին շրջանավարտները կարող են ներկայացնել իրեն հայտը էլեկտրոնային տարբերակով Երևանում JICA-ի գրասենյակ (jica.arm@gmail.com
):

• Հայտի ընդունման վերջնաժամկետ - Հոկտեմբերի 18, 2019թ

• Արդյունքների մասին հայտարարություն- Նոյեմբերի սկիզբ,2019թ.
• Ծրագրերի ավարտ- Փետրրվարի վերջ ,2020թ.
Հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել Հայաստանում ՃՄՀԳ ծրագրի համակարգող Ռուզան Խոջիկյանի հետ / հեռ./ֆաքս՝ +374 10 568805, բջջ.՝ +374 77 710 760, էլ. հասցե՝ jica.arm@gmail.com

 

23.08.2019

Դելֆթի Ջրային կրթության ինստիտուտի 2020թ. ուսումնական ուղեցույց Դելֆթի Ջրային կրթության ինստիտուտի 2020թ. ուսումնական ուղեցույցը առաջարկում է մի շարք կրթական լուծումներ այն ուսանողների և մասնագետների համար, որոնք հետաքրքրված են ջրային ոլորտի բարելավմանն ուղղված ծրագրերով: Դելֆթը մեծ դերակատարում ունի թե´ Նիդերլանդերի, և թե´ Դելֆթի պատմության մեջ:

Համալսարանական քաղաքը հայտնի է իր ջրանցքներով, այդ իսկ պատճառով ջրային ոլորտին առնչվող շատ գիտական և տեխնիկական կազմակերպություններ հաստատվել են Դելֆթում: Դելֆթի Ջրային կրթության ինստիտուտը համագործակցում է մի շարք գիտահետազոտական և կրթական համալսարանների հետ, ինչպիսիք են՝ Դելֆթի Տեխնոլոգիաների համալսարանը, Դելտարեսի և Դելֆթլենդի Ջրային Միությունը: Դելֆթի Ջրային կրթության ինստիտուտը առաջարկում է մագիստրոսական 5 ծրագիր՝ 17 մասնագիտացումներով: Ինստիտուտը կրթություն է ապահովում ոչ միայն զարգացող, այլև զարգացած երկրներից ուսանողների համար, նրանց դարձնելով ջրային ոլորտին հարող խնդիրներին ճշգրիտ լուծումներ առաջարկող մասնագետներ:

Դիտել բոլոր հայտարարությունները


 


Համակարգի կառուցվածքը

                                       


 


Վերադառնալ սկիզբ